google meet

  1. 000

    Google nhanh tay copy tính năng độc đáo của ứng dụng Zoom

    Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra căng thẳng trên toàn thế giới, rất nhiều người phải học và làm việc tại nhà. Đó cũng là nguyên nhân mà ứng dụng gọi video nhóm Zoom trở nên rất phổ biến, với số lượng người dùng tăng rất cao. Tuy nhiên, Zoom đang gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến bảo...
Top