FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết báo lỗ gần 1.900 tỷ đồng quý 1/2020, xóa sạch thành quả 10 quý trước cộng lại

001

Administrator
Staff member
Sau 3 tháng đầu năm, tiền và các khoản tương đương tiền của FLC giảm từ 633 tỷ đồng xuống chỉ còn dưới 50 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm mạnh từ 188 tỷ đồng xuống chỉ còn 71 tỷ đồng.FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết báo lỗ gần 1.900 tỷ đồng quý 1/2020, xóa sạch thành quả 10 quý trước cộng lại
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020, thời điểm mà các mảng kinh doanh chính của FLC như bất động sản, nghỉ dưỡng, hàng không đều chịu ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh Covid-19.
FLC cho biết, doanh thu thuần quý 1 năm nay đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn của FLC lại vượt xa so với doanh thu, lên tới hơn 6.200 tỷ đồng. Vì vậy, FLC lỗ gộp hơn 1.400 tỷ đồng và lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chính 1.884 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu của FLC, có 2 mảng chính là doanh thu bán hàng hóa và bất động sản, và doanh thu cung cấp dịch vụ. Trong quý 1 vừa qua, mảng bán hàng hóa và bất động sản vẫn có doanh thu cao hơn giá vốn (3.489 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng). Tuy nhiên, mảng dịch vụ chỉ đem về doanh thu 1.278 tỷ đồng, trong khi giá vốn lên tới 2.805 tỷ đồng. Phần lớn mảng dịch vụ của FLC chính là hãng hàng không Bamboo Airways.
Bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn, các chi phí của FLC cũng tăng cao, trong đó công ty phải trích lập dự phòng 224 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ phải trích lập dự phòng 15 tỷ đồng. Lãi tiền vay cũng tăng mạnh, từ 87 tỷ đồng lên 131 tỷ đồng.
FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết báo lỗ gần 1.900 tỷ đồng quý 1/2020, xóa sạch thành quả 10 quý trước cộng lại - Ảnh 1.

Kết quả quý 1/2020, FLC báo lỗ trước thuế 1.887 tỷ đồng. Số lỗ này tương đương với tổng lợi nhuận của cả 10 quý trước cộng lai.

Lỗ sau thuế của FLC là 1.891 tỷ đồng, trong đó, phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.172 tỷ đồng.
FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết báo lỗ gần 1.900 tỷ đồng quý 1/2020, xóa sạch thành quả 10 quý trước cộng lại - Ảnh 2.

Tính đến cuối quý 1/2020, tổng tài sản của FLC là 33.549 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của FLC chỉ còn dưới 50 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 633 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 188 tỷ đồng xuống chỉ còn 71 tỷ đồng.
FLC hiện đang vay ngắn hạn gần 3.500 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 3.200 tỷ đồng.
 
Top